Your lively neighbourhood hotel

peace

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Recente wijzigingen aan ons privacybeleid

De privacy en veiligheid van uw gegeven ligt ons zeer nauw aan het hart. Wij hebben belangrijke wijzigingen aan het privacybeleid doorgevoerd die gelden voor de gegevens die u verstrekt op of na de datum die is vermeld in de “Laatst bijgewerkt”-legende hierboven. Deze wijzigingen omvatten:

 

1. Gedetaillerde informatie over het soort persoonlijke gegevens en andere informatie die we over u verzamelen, hoe we dat doen en hoe we die gegevens gebruiken;

2. Aanvullende beschrijvingen van de partijen met wie en voor welke doelen uw gegevens worden gedeeld.

 

Lees hieronder het volledige Privacybeleid voor meer informatie.

Penta Hotels Worldwide GmbH en zijn groep van bedrijven (samen, “Penta”, “we”, “onze” of ons) verplichten zich ertoe uw privacy te beschermen en willen u inlichten over de wijze waarop we informatie over u verzamelen, bekendmaken en op andere wijze gebruiken. Verwijzingen in dit Privacybeleid naar “Penta”, “we”, “ons”, of “onze” zijn verwijzingen naar de volledige entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, die meestal de entiteit is die uw persoonlijke gegevens in dit respectieve geval ontvangt. Deze entiteit wordt ook de gegevensbeheerder genoemd.

Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken in verband met de informatie die we van u verzamelen wanneer u onze websites bezoekt of elke website die naar dit Privacybeleid verwijst (de “Site”) en wanneer we met u communiceren via e-mailberichten die naar dit Privacybeleid verwijzen (samen, met inbegrip van de Site, de “Diensten” genaamd). Dit Privacybeleid beschrijft ook onze privacypraktijiken wanneer met u communiceren via offline kanalen, zoals wanneer u uw informatie verstrekt aan onze callcenters, of in persoon, of wanneer u in een van onze hotels verblijft (“Offline Diensten”).

Penta beheert de hotels voor rekening van andere hoteleigenaars (“Eigenaars”), waarbij ook de doelen middelen worden bepaald van de verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van het hotelbeheer. Wanneer er in het hotel over u informatie wordt verzameld, zoals wanneer u een reservering doet in het hotel, is Penta de verantwoordelijke beheerder van uw persoonlijke gegevens en de verwerking van uw gegevens wordt beheerst door de privacyregels van Penta zoals hierin bepaald, tenzij specifiek anders vermeld. Wanneer er wordt verwezen naar “Diensten” in dit document, wordt daarmee ook “Offline Diensten” bedoeld.

Dit Privaybeleid vormt de basis waarop we de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, verwerken, en uw keuzes met betrekking tot die gegevens.

Dit Privacybeleid sluit de websites en online diensten uit die aan een afzonderlijk privacybeleid onderhevig zijn en die niet naar dit Privacybeleid verwijzen of er deel van uitmaken.

Op andere delen van onze aanwezigheid op het web kan een ander privacybeleid van toepassing zijn, bijvoorbeeld op webpagina’s voor online aanwerving.

Ons privacybeleid kan wisselen van land tot land en aangepast zijn aan lokale praktijken en wettelijke vereisten, zodat onze procedures in dergelijke jurisdicties beperkter kunnen zijn. Wij brengen er u specifiek van op de hoogte mocht dat het geval zijn.

 

Lees het Privacybeleid zorgvuldig. Door uw persoonlijke gegevens en andere informatie te verstrekken via onze Diensten, erkent u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Als een van de voorwaarden van dit Privacybeleid voor u onaanvaardbaar is, gelieve de Diensten dan niet te gebruiken of geen persoonlijke gegevens te verstrekken.

1. Welke informatie verzamelt penta?

1.1 Persoonlijke gegevens

De term “Persoonlijke gegevens” zoals hij in dit Privacybeleid wordt gebruikt, verwijst naar informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar individu, of zoals gedefinieerd volgens de geldende wetgeving. Wij verzamelen Persoonlijke gegevens zoals:

 • Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysiek adres (voor facturering en verzending), vennootschapsvorm, aanspreektitel;
 • Demografische informatie en locatie en door de overheid uitgereikt identificatiemiddelen;
 • Uw creditcard en/of betaalkaartgegevens;
 • Informatie over het verblijf van de gast, bijzondere aanvragen en voorkeuren (zoals een voorkeur voor het soort kamer of verdieping, voorkeuren in verband met vakantie, aangevraagde voorzieningen, taalvoorkeuren, interesses, hobby’s, leeftijden van kinderne of metgezellen en alle andere aspecten van de gebruikte Diensten);
 • Ip-adressen, online gebruikersaccount gegevens en profielen wanneer u inlogt op uw Penta-ledenaccount;
 • Gegevens van social media-accounts, profielfoto’s of afbeeldingen;
 • Informatie, feedback of content die u verschaft in verband met uw marketingvoorkeuren, in enquêtes, commentaren, wedstrijden of promoties op onze Diensten en die van derden;
 • Afbeeldingen en opnames aan de hand van CCTV-systemen die verzameld zijn tijdens een bezoek aan een Penta-hotel, voor zover wettelijk toegestaan;
 • Gesprekken, met inbegrip van opnames of evaluaties van oproepen van klanten voor doelen van kwaliteitsbewaking en opleiding, en andere communicatie zoals in-app berichten of teksberichten via sms, voor zover wettelijk toegestaan of op basis van instemming;
 • Contactgegevens van de werknemers van bedrijfsklanten en leveranciers en andere individuen waarmee we zaken doen (bijv. reisagenten, boekingsagentschappen, event planners); en
 • Andere types informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.

 

1.2 Gevoelige persoonlijke gegevens

Af en toe deelt u zogeheten gevoelige persoonlijke gegevens of “speciale categorieën van persoonlijke gegevens” met ons of verzamelen we die in overeenstemming met de geldende privacywetten (hierna “Gevoelige persoonlijke gegevens”). U deelt bijvoorbeeld uw religieuze overtuiging met ons wanneer u een bijeenkomst in een van onze hotels organiseert of bijwoont of wanneer u uw gezondheidsgegevens of dieetvoorkeuren met ons deelt zodat we u tijdens uw verblijf kunnen bedienen.

 

1.3 Persoonlijke gegevens van derden

Wij kunnen Persoonlijke gegevens verzamelen over u die afkomstig zijn van derden zoals van creditcardmaatschappijen, reisbureaus en online boekingdiensten, andere Penta-hotels die u eerder heeft bezocht, openbare databases, gemeenschappelijke marketingpartners, derden die producten en diensten verkopen voor rekening van onze merken en uw social media sites in lijn met uw instellingen voor dergelijke diensten.

Als u bovendien Persoonlijke gegevens over anderen verstrekt, zoals uw kinderen of metgezellen, in verband met de Diensten, verklaart u dat u gemachtigd bent om dat te doen en ons toestemming geeft hun Persoonlijke gegevens te gebruiken voor de doelen die in dit Privacbeleid beschreven worden.

2. Wanneer worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Wij verzamelen Persoonlijke gegevens over u op een aantal manierne. Deze omvatten:

 

Wanneer u reserveringen doet, in een hotel verblijft of een evenement plant of bijwoont. Bezoekers die reserveren via onze Diensten of Offline diensten worden gevraagd om specifieke Persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals de naam, het e-mailadres en contactgevens, en ook informatie om de reservering vast te leggen, zoals een creditcardnummer. Wij verzamelen uw Persoonlijke gegevens om u diensten van hoge kwaliteit te kunnen verstrekken, zoals wanneer u goederen en diensten koopt, ons inlicht over aanvragen, of ingaat op diensten zoals conciërgediensten, aanbiedingen in fitness- of gezondheidscentra, activiteiten, huur van apparatuur en crèchediensten. Als u een gebeurtenis bij ons plant of houdt, verzamelen we specificaties over de bijeenkomst en gebeurtenis, zoals uw naam, contactgegevens, de datum van de gebeurtenis, gelegenheid, aantal gewenste gastenkamers, en de duur van het verblijf. Wij verzamelen ook informatie over gasten die deel uitmaken van uw groep of gebeurtenis.

 

Van Eigenaars.Zoals hierboven vermeld, beheren we hotels, uit naam van Eigenaars. Als u bij de Eigenaar reserveert in een hotel dat direct door ons wordt beheerd, zullen we uw Persoonlijke gegevens ontvangen zoals uw verblijfsinformatie en betaalgegevens van de Eigenaar van dat hotel en verder bepalen welke de doelen en middelen zijn voor het verwerken van die Persoonlijke gegevens tijdens het beheren van dat hotel. Penta is de verantwoordelijke beheerder van uw Persoonlijke gegevens en de verwerking van uw gegevens wordt beheerst door de privacyregels van Penta zoals hierin bepaald, tenzij specifiek anders vermeld.

 

Wanneer u zich inschrijft voor aanbiedingen en wedstrijden.Wij verzamelen u e-mailadres wanneer u zich inschrijft voor aanbiedingen, newsletters of wedstrijden.

 

Wanneer u commentaar en feedback geeft of met ons communiceert.Wij stellen onze relatie met u op prijs en streven er altijd naar onze diensten aan u te verbeteren. Wij kunnen Persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig met ons deelt in enquêtes, feedback als gast of commentaarkaarten, en ook op websites van derden. Wij verzamelen ook uw Persoonlijke gegevens wanneer u met ons communiceert via tekst of e-mail of andere methoden zoals WeChat.

 

Wanneer u foto’s deelt.Wij verzamelen en publiceren foto’s en afbeeldingen die u vrijwillig met ons deelt over uw ervaring met ons, die u op onze Diensten publiceert.

 

Van social media.Wij verzamelen informatie van social media-activiteiten zoals wanneer u de website “leuk vindt”, content deelt, foto’s deelt of ons volgt op social mediasites zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram of WeChat. Als u ervoor kiest in te loggen, verbinding te maken met of te linken met Diensten door middel van uw social media-account worden bepaalde Persoonlijke gegevens gedeeld met ons in verband met uw instellingen op de social mediadienst, zoals locatie, check-ins, activiteiten, interesses, foto’s, statusupdates en ook Persoonlijke gegevens die deel uitmaken van uw profiel op het profiel van een vriend.

 

Wanneer u bij ons solliciteert.Als u online bij ons solliciteert, wordt de verwerking van uw Persoonlijke gegevens beschreven in de <>, niet in dit Privacybeleid.

 

Van andere bronnen.Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens ontvangen van andere bronnen zoals openbare databases, gemeenschappelijke marketing partners en andere partijen zoals reisbureaus en creditcardpartners.

 

Wanneer u inlichtingen inwint over ontwikkeling of opportuniteiten voor Eigenaars.Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens zoals u e-mailadres verzamelen wanneer u ons contacteert om meer te weten te komen over ontwikkeling of opportuniteiten voor eigenaars bij ons.

3. Waarom worden persoonlijke gegevens gebruikt?

Hieronder leggen wij u uit op welke manier wij uw Persoonlijke gegevens gebruiken.

 

3.1 Uitvoeren van een overeenkomst.

Wij verwerken uw Persoonlijke gegevens om een overeenkomst met u uit te voeren, zoals wanneer we uw reservering voltooien, u de goederen en diensten leveren waarom u verzocht, of om Eigenaars te informeren over uw verblijf zodat zij diensten kunnen leveren aan u terwijl u een hotel of andere eigendom die we beheren bezoekt.

 

3.2 Legitieme zakelijke redenen. 

Wij gebruiken uw Persoonlijke gegevens wanneer er legitieme zakelijke redenen zijn om dat te doen, door een derde of door ons. Dit omvat het verschaffen van een superieure klantenservice en een gepersonaliseerde ervaring wanneer u bij ons in een hotel verblijft, om onze Diensten veilig te houden en onze activiteiten of de activiteiten van een van onze bedrijven of andere derden uit de groep te beschermen, en enquêtes te verspreiden en te beantwoorden over uw ervaring, zodat u kunt deelnemen aan wedstrijden, competities, en andere promoties en om deze activiteiten te beheren. Hou rekening mee dat voor bepaalde wedstrijden extra regels van toepassing zijn die extra informatie kunnen bevatten over welke Persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe ze worden gebruikt. Wij raden u aan om deze regels zorgvuldig te lezen. Dergelijke legitieme zakelijke redenen omvatten ook het verstrekken van de informatie die u vroeg en te antwoorden op uw vragen, het analyseren van Persoonlijke gegevens die u krachtens dit Privacybeleid verstrekte om de Diensten te verbeteren en de ontwikkeling van nieuwe functies en diensten te ondersteunen; en met inachtneming van de geldende wetten en regelgeving, het overdragen van Persoonlijke gegevens in het geval van een bedrijfsgebeurtenis zoals een verkoop, fusie of wijziging van eigendom.

 

3.3 Om wettelijke verplichtingen na te leven.

Wij verwerken uw Persoonlijke gegevens als het nodig is die te verwerken om wettelijke verplichtingen na te leven. Dit omvat het naleven van wettelijke processen, antwoorden op verzoeken van juridische en administratieve diensten wereldwijd, en beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade of die van derden te beperken

 

3.4 Met uw toestemming.

Wij verwerken uw Persoonlijke gegevens wanneer u daartoe geldige toestemming heeft gegeven, met inbegrip van communicatie (zoals via e-mail en sms) met u tijdens uw verblijf, het versturen van aanbiedingen, newsletters en informatie na uw verblijf, en andere marketingcommunicatie overeenkomstig uw voorkeuren en om Gevoelige persoonlijke gegevens te verwerken die u ons heeft meegedeeld in verband met uw verblijf bijvoorbeeld een verzoek in verband met voeding of bijzondere accommodatie om fysieke en medische redenen.

 

3.5 Vitaal belang.

In bepaalde omstandigheden wanneer het niet mogelijk is om uw toestemming te verkrijgen, kan het voor ons noodzakelijk zijn om uw Persoonlijke gegevens zoals Gevoelige persoonlijke gegevens die u via onze Diensten heeft verstrekt, te verwerken waarbij het in uw vitaal belang of in het belang van anderen is, bijvoorbeeld in het geval van een medische urgentie.

 

Wij zullen uw informatie zonder uw toestemming niet verkopen, verhuren of delen behalve in overeenstemming met dit Privacybeleid of voor de doelen die op een online formulier of plaats zijn bekendgemaakt met betrekking tot de Diensten waarvoor u aan ons Persoonlijke gegevens verstrekt.

4. Wanneer maken we uw persoonlijke gegevens bekend?

Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens als volgt bekendmaken of delen:

 

4.1 Aan hotels. 

De Persoonlijke gegevens die u ons in het kader van een reservering verstrekt wordt gedeeld met het respectieve hotel om aan uw aanvraag voor reservering te kunnen voldoen. Het hotel kan door ons worden beheerd, maar kan eigendom zijn van een andere Eigenaar. Na uw verblijf houden we uw Persoonlijke gegevens bij, zoals de details van uw verblijf en uw voorkeuren (bijv. kamer, type, interesses, hobby’s, gebruikte diensten) om u bij een volgend verblijf een service op maat te kunnen bieden, volgens uw voorkeuren.

 

U kunt bezwaar aantekenen tegen het bewaren van uw Persoonlijke gegevens voor dit doel door ons te contacteren zoals beschreven in paragraaf 11 van dit Privacybeleid.

 

4.2 Aan dochtermaatschappijen.

Wij zijn onderdeel van een wereldwijde onderneming en kunnen uw Persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of hotels van onze groep openbaren, met inbegrip van onze kantoren in Hong Kong en in de Europese Economische Ruimte om u diensten te helpen beiden in verband met uw verblijf in onze otels en om uw marketingcommunicatie in lijn met uw keuzes te verstrekken. Dit is de volledige lijst van bedrijven uit onze groep:

 

Penta Hotel Holdings Limited (British Virgin Islands), Penta Hotels (Asia Pacific) Limited (Hong Kong); Penta Hotels Worldwide GmbH (Duitsland).

 

4.3 Commerciële dienstverleners en leveranciers.

Wij kunnen het verwerken van bepaalde functies en/of informatie aan derden uitbesteden die diensten zoals hosting, gegevensanalyse, betalings- en creditcardverwerking, orderverwerking, klantenservice, e-mailaflevering, financiële diensten, leveringsdiensten, advertentienetwerken en informatietechnologie bieden. Wij delen uw Persoonlijke gegevens ook met andere leveranciers diensten verlenen zoals wellnessbehandelingen, salons en restaurants in onze hotels, of event planners of organisatoren van een evenement dat u plant of bij ons organiseert.

 

4.4 Externe partners. 

Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens delen met andere partners, consultants en adviseurs die diensten aan ons verlenen, zoals financiële instellingen, externe auditors, advocaten en creditcardbedrijven.

 

4.5 Reisdienstverleners

Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens met geselecteerde derden delen. We kunnen bijvoorbeeld helpen om huurauto’s te reserveren en de Persoonlijke gegevens met hen delen om die diensten te kunnen bieden. We kunnen ook met andere partijen werken zoals reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen zodat zij u een enkele bron voor het aankopen van reisgerelateerde diensten kunnen aanbieden. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op informatie die indirect aan derden verstrekt.

 

4.6 Social media en message boards.

Als u verbinding maakt met een van onze social media pagina’s kunnen we uw Persoonlijke gegevens doorgeven aan uw vrienden die aan uw sociale media account gekoppeld zijn, aan andere websitegebruikers, en aan uw social media-account provider in verband met het delen van uw activiteiten op sociale media. Wij stellen recensies, publicaties op message boards, blogs en andere door gebruikers gegenereerde inhoud beschikbaar aan gebruikers. De door u daar gepubliceerde informatie is openbare informatie. Je moet ook voorzichtig zijn wanneer u beslist om uw Persoonlijke gegevens in deze context te delen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere gebruikers, met inbegrip van weboperators aan wie u informatie verstrekt.

 

4.7 Zakelijke transfers. 

Af en toe kan een hotel worden verkocht door zijn Eigenaar, en Penta kan dan stoppen met het uitbaten van dergelijk hotel. In die omstandigheden kunnen we de Persoonlijke gegevens die we over u verzamelden of de controle van die Persoonlijke gegevens, overdragen als onderdeel van dergelijke transfer. Als we bijvoorbeeld stoppen met de uitbating van een hoteleigendom dat niet het onze is, kan de Eigenaar doorgaan met het bezitten en gebruiken van uw Persoonlijke gegevens voor zakelijke doeleinden die verband houden met de hotelactiviteiten, zoals direct marketing. Bovendien kunnen we uw Persoonlijke gegevens in geval van een fusie, verkoop of andere transfer bekendmaken aan een koper of andere opvolger, waarbij door ons beheerde Persoonlijke gegevens over onze gebruikers tot de overgedragen activa behoren.

 

4.8 Geanonimiseerde gegevens.

Wij kunnen geaggregeerde gegevens collectief delen met derden, op een manier waarbij geen Persoonlijke gegevens worden onthuld.

 

4.9 Wettelijke verplichting.

Als wij ertoe verplicht worden uw Persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om een wettelijke verplichting na te leven, ten gevolge van een gerechtelijk order, dagvaarding of ander juridisch proces, of om de Algemene voorwaarden en andere overeenkomsten van het hotel af te dwingen of toe te passen, zoals voor het factureren en innen van facturen, of om de rechten, het eigendom, of onze veiligheid of die van onze gasten of anderen te beschermen. Dit kan de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties omvatten, met als doel te beschermen tegen fraude en het kredietrisico te beperken.

5. Welke cookies en andere technologieën verzamelen we?

5.1 Automatische verzameling van gegevens.

We kunnen tools voor automatische gegevensverzameling gebruiken om bepaalde statistische (niet persoonlijke) informatie over uw apparatuur, browse-geschiedenis en patronen te verzamelen zoals (a) geanonimiseerde details van uw bezoeken aan onze Diensten zoals een locatie, datum en tijd van toegang; (b) informatie over uw computer en internetverbinding, besturingssysteem, hostdomein en browsertype; en (c) details van websites vanwaar doorverwezen werd en gebruikspatronen.

 

5.2 Cookies.

Zoals verder beschreven in onze <>, gebruiken we cookies en andere gelijkaardige technologieën (bijv. web beacons, pixels, ad tags en device identifiers) om u en/of uw apparaten op verschillende online services en apparaten te herkennen. Wij stellen andere partijen ook in staat om cookies te gebruiken zoals beschreven in onze <> u kunt cookies beheren via uw browser instellingen en andere tools. Voor meer informatie over de cookies die we verzamelen en hoe u ze kunt uitschakelen, zie onze <>.

 

5.3 Social media plug-ins. 

Een van de functies van onze site is dat ze zogeheten social plug-ins (“plug-ins”) gebruikt van de sociale netwerken LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze plug-ins zijn gekenmerkt door het respectieve logo van het sociale netwerk. Wanneer u zich toegang verschaft tot onze Site legt uw browser een directe verbinding met de servers van deze sociale netwerken. De inhoud van de plekken wordt via het sociale netwerk direct aan uw browser doorgegeven, die ze dan op de Site integreert.

 • 5.3.1 Door de integratie van de plug-in zal Facebook bijvoorbeeld de informatie ontvangen die u op de overeenkomstige pagina van onze Site heeft gelaten. Als u ingelogd bent op Facebook zal het uw bezoek aan uw Facebook account kunnen koppelen. Een uitwisseling van deze informatie vindt reeds plaats wanneer u onze Site bezoekt, ongeacht of u op de plug-in klikt of niet. Als u gebruik maakt van de plug-ins, zoals wanneer u op de “Vind ik leuk” knop drukt, wordt de overeenkomstige informatie direct door uw browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en over de verdere verwerking van de gegevens en het gebruik door de sociale netwerken, samen met uw rechten en optionele instellingen om uw levenssfeer te beschermen vindt u terug in de opmerkingen over gegevensbeveiliging van sociale netwerken.
 • 5.3.2 Als u niet wilt dat geïntegreerde sociale netwerken gegevens verzamelen over u via onze Site moet u zich uitloggen op het respectieve domein van het sociale netwerk alvorens een bezoek aan onze Site te brengen. Als u wilt voorkomen dat gegevens worden uitgewisseld met de hierboven vermelde sociale netwerken tijdens uw bezoek aan onze Site kunt u zich uitschrijven voor cookies via uw browser instellingen en andere tools. Voor meer informatie, zie onze <>.

 

5.4 Wifi en locatiegebaseerde diensten.

Om wifidiensten in onze hotels en andere eigendommen te kunnen aanbieden, kunnen we device identifiers (zoals uw IP-adres of andere unieke identificatiemiddelen) verzamelen. Op voorwaarde dat u hiermee instemt kunnen we ook informatie over de fysieke locatie van uw apparaat verzamelen via het gebruik van de wifidiensten of andere technologieën om u gepersonaliseerde, op locatie gebaseerde diensten aan te bieden zoals aanbiedingen en promoties op maat of om een hotel in de buurt te vinden.

 

5.5 Niet bijhouden.

Momenteel wijzigen we onze gegevensverzameling niet en gebruiken we geen middelen als antwoord op Niet bijhouden-signalen.

 

5.6 Google Analytics en overige.

Voor onze Diensten maken gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. in Mountain View, VS ("Google"). Ook maken we gebruik van diensten voor webanalyse zoals Matomo en diensten aangeboden door InnoCraft Ltd. in Wellington, Nieuw-Zeeland. Voor meer informatie en uw opties, zie onze <>.

6. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

6.1

Wij gebruiken commercieel redelijke veiligheidsmaatregelen die ontwikkeld zijn om de Persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Ondanks de stappen die we hebben genomen om uw Persoonlijke gegevens te beschermen is geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig. Hoewel we er naar streven uw informatie te beschermen kunnen we niet garanderen of beweren dat uw Persoonlijke gegevens absoluut veilig zijn met de bestaande veiligheidstechnologie.

 

6.2

Bovendien is e-mailcommunicatie naar en van onze Diensten niet veilig tenzij duidelijk anders vermeld. Dit is een inherent risico bij het gebruik van e-mail. Hou hier rekening mee bij het aanvragen van informatie of het verzenden van informatie of formulieren via e-mail.

7. Websites en diensten van derden

7.1

Onze Diensten kunnen koppelingen bevatten naar, of over functies beschikken die worden gehost door websites of diensten van derden die niet door ons worden gecontroleerd of die niet van ons zijn. Wij bieden nu bijvoorbeeld de mogelijkheid om verbinding te maken met onze Diensten, ernaar te linken of ze te delen (en de inhoud die opent) via bepaalde sociale media websites.

 

7.2

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van informatie door ons via uw contact met onze Diensten. Dit Privacybeleid behandelt niet het beleid of de praktijken van andere partijen of websites of functies van derden die gekoppeld zijn aan of verkrijgbaar zijn bij onze Diensten. Als u informatie verstrekt aan derden kunnen andere regels voor het verzamelen en gebruiken van uw Persoonlijke gegevens door dergelijke derden van toepassing zijn.

 

7.3

We kunnen ook een partnerschap aangaan met een beperkt aantal internetproviders om internet toegang aan onze gasten te bieden. Uw gebruik van internetdiensten ter plaatse is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van de internetprovider van de derde partij, die u kunt raadplegen via de koppelingen op de inlogpagina van de dienst, of door de website van de internetprovider te openen.

8. Grensoverschrijdende overdracht van gegevens

8.1

De Persoonlijke gegevens en andere gegevens die we van u verzamelen zullen worden overgedragen aan en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese economische zone (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER voor ons werkt of door andere entiteiten die als gegevensverwerkers voor onze rekening gegevens verwerken. Daartoe behoren personeel en providers die zich onder andere bezighouden met het vervullen van uw aanvragen of order en het verstrekken van ondersteuningsdiensten. Meer informatie over de personen aan wie u gegevens worden bekendgemaakt vindt u terug in paragraaf 4.

 

8.2

Om de geldende wetten voor gegevensbescherming na te leven hebben we internationale overeenkomsten voor de overdracht van gegevens afgesloten op basis van de Europese modelcontractbepalingen zodat we geschikte en gepaste voorzorgsmaatregelen voor Persoonlijke gegevens kunnen bieden die naar landen buiten de EER worden overgedragen waar een gepast niveau van beveiliging niet altijd gegarandeerd is.Bewaart de kopie (zonder commerciële voorwaarden) kunt u verkrijgen door contact op te nemen op de onderstaande contactgegevens in paragraaf 14.

9. Hoelang houden we uw persoonlijke gegevens bij?

Wij houden uw Persoonlijke gegevens bij gedurende de periode die noodzakelijk is om de voorwaarden van dit Privacybeleid te kunnen vervullen tenzij een langere bewaarperiode vereist of toegestaan is door de geldende wetten. Merk op dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor archivering en/of om transacties te voltooien (bijvoorbeeld wanneer u een aankoop of reservering doet), en u zult de Persoonlijke gegevens niet kunnen wijzigen of wissen totdat dergelijke aankoop of reservering is voltooid.

10. Hoe kunt u uw voorkeuren en informatie beheren?

10.1 Commerciële e-mails (buiten en binnen de EU).

Indien u als gebruiker in de EU gebaseerd bent sturen we u enkel commerciële e-mails wanneer we uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming ontvangen hebben, behalve wanneer we uw e-mailadres verkregen hebben tijdens een verkoop of onderhandelingen voor een verkoop van een product of dienst en waarbij de commerciële e-mails alleen gelijkaardige producten of diensten aanprijzen. Ongeacht waar u zich bevindt kunt u er voor kiezen geen commerciële e-mails meer van ons te ontvangen door de instructies in een van de commerciële e-mails te volgen. Door u uit te schrijven voor een type communicatie is het mogelijk dat u niet uitgeschreven wordt voor een ander type, tenzij u expliciet vraagt om u uit te schrijven voor alle types informatie die u van ons ontvangt. Zelfs indien u zich uitschrijft voor commerciële e-mailberichten kunnen wij u nog steeds niet commerciële (transactionele) e-mails in verband met uw account en uw transacties via de Diensten toesturen.

 

10.2

Eigenaars (na opzegging of afloop van onze managementcontracten) en externe leveranciers kunnen uw Persoonlijke gegevens voor marketingdoelen gebruiken, maar zijn wel onderhevig aan uw expliciete voorafgaande toestemming wanneer u zich in de EU bevindt. Als u niet langer aanbiedingen direct van Eigenaars en externe leveranciers wilt ontvangen, volg dan de instructies in de e-mails die zij u sturen.

 

10.3 Tekstberichten en sms.

Om u uit te schrijven voor tekstberichten, stuur “STOP” als antwoord op het bericht dat u ontving of contacteer de receptie van het hotel of de eigendom om ze op de hoogte te brengen dat u niet langer tekstberichten wilt ontvangen.

 

10.4 Toegang tot en verbindingen met Social Media.

Als u zich via uw sociale media-account bij de Diensten hebt geregistreerd of via uw profiel voor sociale media uw gebruik van onze Diensten hebt verbonden, gekoppeld of gedeeld, kunt u de toestemmingen die aan dergelijke sociale-mediaservices van derden worden verleend, beheren door toegang te krijgen tot uw gebruikersinstellingen onder uw account. U kunt ook onze toegang tot uw sociale media-account verwijderen of anderszins bepalen welke informatie deze externe social media-services op elk moment met ons delen door de privacy-instellingen in uw sociale media-account te openen.

11. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

Onder toepasselijke wet- en regelgeving mag u op elk moment bepaalde rechten uitoefenen, waaronder de volgende:

 

11.1 Toegang. 

Het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om een bevestiging van ons te verkrijgen over de verwerking van persoonlijke gegevens over u, en waar dat het geval is, toegang tot de persoonlijke gegevens en informatie over hoe deze wordt verwerkt .

 

11.2 Corrigeren of wissen.

Het recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen.

 

11.3 Beperken

Het recht om een beperking van de verwerking met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens te verkrijgen, wat onder meer inhoudt dat u ons kunt beperken bij het verwerken van uw Persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens te controleren).

 

11.4 Bezwaar indienen.

Het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden, inclusief bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden, of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer deze is gebaiseerd op legitieme belangen.

 

11.5 Gegevensportabiliteit.

Het recht op gegevensportabiliteit, waaronder bepaalde rechten om uw Persoonlijke gegevens door ons aan u of een andere beheerder te laten overdragen.

 

11.6 Toestemming.

Wanneer we uw Persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om de toestemming op elk gewenst moment met terugwerkende kracht in te trekken voor de toekomst. Alle verzoeken in verband met de bovenstaande rechten kunnen worden gedaan door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in paragraaf 14.

 

11.7 Klacht.

In sommige rechtsgebieden heeft u mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

11.8 Privacyrechten voor inwoners van de Russische Federatie:

In overeenstemming met de Russische federale wet "Omtrent Persoonlijke Gegevens" nr. 152-FZ verzamelen, registreren, systematiseren, accumuleren, bewaren, actualiseren (vernieuwen en wijzigen) en extraheren we persoonlijke gegevens over Russische burgers met behulp van databases op het grondgebied van de Russische Federatie. Aangezien informatie die Persoonlijke gegevens bevat, vanuit de Russische Federatie kan worden doorgegeven aan landen die zorgen voor een passend beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens, inclusief lidstaten van de Europese Unie en andere landen waarvan de Russische wetgeving erkent dat ze adequaat zijn voor bescherming, dupliceren we Persoonlijke gegevens van inwoners van de Russische Federatie op onze systemen zoals vereist om de gevraagde services te leveren. Door informatie aan ons te verzenden via onze Diensten, lidmaatschapsformulieren in te dienen of reserveringen te maken, verleent u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

 

11.9 Privacyrechten voor inwoners van Californië.

Onder California Civil Code sectie 1798.83, hebben inwoners van Californië die een gevestigde zakelijke relatie met ons hebben, het recht om ons om een kennisgeving te vragen met een beschrijving van de soorten persoonlijke klantinformatie die we met derden hebben gedeeld voor de direct marketingdoeleinden van die partijen tijdens het voorgaande kalenderjaar. Die kennisgeving identificeert de categorieën informatie die met derden wordt gedeeld, de namen en adressen van die derden, en voorbeelden van de soorten diensten of producten die door die derde partijen op de markt worden gebracht. Als u inwoner van Californië bent en een kopie van deze kennisgeving wilt aanvragen, dient u een schriftelijke aanvraag in bij Penta Hotels Worldwide GmbH, Mayfarthstrasse 15 - 19, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland, tav: Functionaris voor gegevensbescherming.


12. Welke informatie verzamelen we over kinderen?

12.1

We hebben de Diensten niet ontworpen voor en zijn niet van plan om ze te gebruiken door iemand jonger dan 16 jaar. Dienovereenkomstig mogen de Diensten niet worden gebruikt door iemand jonger dan 16 jaar zonder toezicht van een volwassene. Als u jonger bent dan 16, geef dan geen persoonlijke gegevens, van welke aard dan ook.

 

12.2

Als we onbedoeld Persoonlijke gegevens of andere informatie van online bezoekers jonger dan 16 jaar verkrijgen, zullen we deze gegevens niet bewust aan derden verstrekken voor welk doel dan ook. Als een kind ons persoonlijke gegevens over diensten verstrekt, kan een ouder of voogd van dat kind contact met ons opnemen en na kennisgeving zullen we alle gegevens die we hebben verzameld van kinderen onder de 16 jaar uit onze gegevens verwijderen.

13. Hoe zit het met wijzigingen in privacybeleid?

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen die we aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw Persoonlijke gegevens behandelen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via een kennisgeving op de startpagina van de Diensten. De datum waarop dit Privacybeleid voor het laatst is herzien, staat bovenaan de pagina. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we een bereikbaar e-mailadres voor u hebben en om periodiek updates van dit Privacybeleid te controleren en te beoordelen. Als u onze Diensten blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, wordt u geacht deze wijzigingen in dit Privacybeleid te hebben erkend.

14. Hoe neemt u contact met ons op?

Als u vragen of opmerkingen hebt over onze privacypraktijken of dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail op:

 

Penta Hotels Worldwide GmbH

Mayfarthstrasse 15-19

60314 Frankfurt am Main

Duitsland

Att.: Functionaris voor gegevensbescherming

Cookiebeleid

Inleiding

Dit Cookiebeleid is van toepassing op elke website of dienst (hierna “Diensten”) van Penta Hotels Worldwide GmbH en de met haar verbonden groepsmaatschappijen die verwijzen naar dit beleid of door eraan te refereren. De termen “Penta”, “wij”, “ons” zoals ze in dit Cookiebeleid worden gebruikt, verwijzen naar Penta Hotels Worldwide GmbH de met haar verbonden groepsmaatschappijen.

 

Wat is een cookie?

Penta maakt gebruik van cookies en andere technologieën om functies in de Diensten, in e-mails of e-mailadvertenties, of in advertenties op andere Diensten in te schakelen. Een cookie is een klein tekstbestand waarin internetinstellingen worden opgeslagen. Bijna elke website maakt gebruik van cookietechnologie. Cookies versnellen onder andere het navigeren door onze Diensten, houden informatie bij, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren wanneer u onze Diensten bezoekt, ons kunt helpen met het bieden van aangepaste inhoud en ons in staat stellen om meer te weten te komen over uw bezoek.

Sommige cookies vereisen uw toestemming, terwijl andere zijn vrijgesteld.

 

COOKIES WAARVOOR GEEN TOESTEMMING VEREIST IS.

Strikt noodzakelijke cookies garanderen functies zonder welke u de Diensten niet zou kunnen gebruiken zoals bedoeld. Ze worden tijdens de huidige browsersessie op uw computer opgeslagen. Strikt noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat, wanneer u de functionaliteiten van een website oproept, u een versie wordt getoond met een breedbandgerelateerde gegevenshoeveelheid die overeenkomt met die van de internetverbinding die u gebruikt. Dergelijke cookies garanderen ook dat, wanneer u van pagina verandert, de functie van het veranderen van http naar https plaatsvindt. Cookies van dit type slaan ook uw beslissing met betrekking tot het gebruik van cookies op onze Diensten op. Uw toestemming is niet vereist voor strikt noodzakelijke cookies.

 

COOKIES WAARVOOR TOESTEMMING IS VEREIST.

Alle andere cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om de Diensten te gebruiken, vervullen nog steeds belangrijke taken. Zonder deze cookies kunnen functies die bedoeld zijn voor uw comfort op onze Diensten, zoals uw persoonlijke instellingen of het automatisch invullen van formulierfuncties niet worden bewaard en moeten daarom op elke pagina opnieuw worden ingevoerd.

 

TYPES COOKIES DIE WE GEBRUIKEN.

Penta gebruikt vier soorten cookies: strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionele cookies en cookies voor marketingdoeleinden.

 • Strikt noodzakelijke cookies zijn essentieel om u in staat te stellen om door de Diensten te bladeren en de functies ervan te gebruiken. Deze tijdelijke cookies gelden slechts zolang uw webbrowser open is en worden gebruikt voor technische doeleinden, zoals een betere navigatie op onze Diensten. Zonder deze cookies kunnen Diensten waar u om heeft gevraagd niet worden geleverd, bijvoorbeeld het onthouden van eerdere acties (bijvoorbeeld ingevoerde tekst) wanneer u teruggaat naar een pagina in dezelfde sessie. Zodra u uw browser sluit, verdwijnt de cookie.
 • Prestatiecookies worden voor langere perioden op uw computer opgeslagen en worden gebruikt voor doeleinden zoals het bijhouden van het aantal unieke bezoekers aan onze Diensten en informatie zoals het aantal weergaven dat een pagina krijgt, hoeveel tijd een gebruiker op een pagina doorbrengt en andere relevante webstatistieken. Deze cookies slaan geen informatie op waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. De verzamelde informatie is geaggregeerd en daarom anoniem gemaakt. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de prestaties van de website en daarmee de gebruikerservaring te verbeteren
 • Functionele cookies stellen de Diensten in staat om informatie die al is ingevoerd (zoals gebruikersnamen, talenkeuze en uw locatie) op te slaan, zodat deze u verbeterde en meer gepersonaliseerde functies kan bieden. Wanneer u bijvoorbeeld een kamer boekt, kunnen onze diensten u lokale belastinginformatie bieden als deze een cookie gebruikt om de regio te onthouden waarin u zich momenteel bevindt. Functionele cookies worden ook gebruikt om functies die u aanvraagt in te schakelen, zoals het afspelen van video's. Deze cookies verzamelen anonieme informatie en kunnen uw bewegingen op andere websites niet volgen
 • Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om advertenties weer te geven aan gebruikers die meer gericht zijn op en zich aanpassen aan hun interesses. Ze worden ook gebruikt om de frequentie waarmee een advertentie verschijnt te beperken en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Ze registreren of een persoon een website heeft bezocht of niet. Deze informatie kan worden gedeeld met externe adverteerders. Cookies doelgroepen beter te kunnen aanspreken en advertenties relevanter te maken zijn vaak gekoppeld aan paginafunctionaliteiten van externe leveranciers.

 

FIRST-PARTY COOKIES.

Sommige van de cookies worden uitsluitend door Penta gebruikt en worden daarom "first-party cookies" genoemd. De onderstaande tabel geeft uitleg over de first-party cookies die we gebruiken en waarom:

Type cookie, Naam, Doel, Duur

 • Umbraco, FFFLangCookie, Ondersteunt de taalkeuze, 180 dagen
 • Umbraco, xhidecookienote, Ondersteunt het sluiten van de cookie-banner, 365 dagen
 • Umbraco, ASP.NET_SessionID, dagen, 1 dagen

THIRD-PARTY COOKIES.

Zoals uitgelegd in ons Privacybeleid, maakt Penta gebruik van externe serviceproviders om ons te helpen bij het beheren, uitvoeren en verbeteren van onze advertenties. Deze partijen kunnen cookies instellen om ons te helpen bij het verzamelen van informatie en om u advertenties te bieden waarvan wij denken dat deze relevant voor u zijn. Van tijd tot tijd kunnen deze derden ons ook helpen door bepaalde statistische en analytische informatie te verstrekken met betrekking tot onze marketingpraktijken. De onderstaande tabel geeft uitleg over de cookies van derden die we gebruiken.

Type cookie, Naam, Doel, Duur

 • Google Analytics, _utma, Ondersteunt cross-domein tracking, 730dagen
 • Google Analytics, _utmb, Ondersteunt cross-domein tracking, 1 dagen
 • Google Analytics, _utmc, Ondersteunt cross-domein tracking, 365 dagen
 • Google Analytics, _utmt, Ondersteunt cross-domein tracking, 1 dagen
 • Google Analytics, _utmz, Ondersteunt cross-domein tracking, 182 dagen
 • Universal Analytics, _dc_gtm_UA-28119693-1, Ondersteunt cross-domein tracking met DoubleClick, 1 dagen
 • Universal Analytics, _ga, Ondersteunt cross-domein tracking, 730 dagen
 • DoubleClick, _gid, Ondersteunt tracking voor Retargeting, 1 dagen
 • Expedia Meeting Market, user-guid, Ondersteunt reservering van conferentieruimte, 1826 dagen
 • Matomo, _pk_id.*, Gebruikers-ID opslaan, 393 dagen
 • Matomo, _pk_idses.*, Sessie-ID opslaan, 1 dagen
 • Matomo,_pk_cvar.*, Trackgegevens opslaan, 1 dagen
 • Yandex.Metrica, _ym_uid, Gebruikers-ID opslaan, 720 dagen
 • Yandex.Metrica, _ym_isad, Sessie-ID opslaan, 1 dagen
 • Yandex.Metrica, _ym_visorc_47568904, Trackgegevens opslaan, 1 dagen

Hoe cookies beheren en uitschakelen

U kunt op elk moment cookies uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen. Browsers verschillen van elkaar, dus zie de instructies in verband met uw browser voor meer informatie over cookie-gerelateerde en andere privacy- en beveiligingsinstellingen die mogelijk beschikbaar zijn.

Houd er echter rekening mee dat als u cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle functies van onze Diensten volledig kunt benutten.

 

Cookies van derden.

Voor meer informatie over gerichte advertenties en / of om u af te melden voor automatische verzameling voor deze doeleinden, gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/ of http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Binnen de EU en Canada hebben de lokale organisaties van de Digital Advertising Alliance ("DAA") een soortgelijk systeem voor "advertentiekeuzes": zie http://www.youronlinechoices.com (Europa) en http://youradchoices.ca/ ( Canada). Als u zich afmeldt voor deze gerichte marketingcookies, zal uw opt-out specifiek zijn voor de webbrowser of het mobiele apparaat waarvan u de opt-out hebt gebruikt. Als u meerdere apparaten of browsers gebruikt, moet u elke browser of elk apparaat dat u gebruikt afmelden.

 

Google Analytics

Penta maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de Diensten te helpen analyseren hoe gebruikers de Diensten gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de Diensten, wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie namens ons gebruiken als de exploitant van de Diensten met als doel uw gebruik van de Diensten te evalueren, rapporten over de Diensten-activiteit voor Serviceproviders samen te stellen en hen andere services aan te bieden met betrekking tot Diensten-activiteit en internetgebruik.

Als IP-anonimisering is geactiveerd op de Diensten, wordt uw IP-adres afgekapt binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie ("EU") of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ("EER"). Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. De IP-anonimisering is actief op de Diensten. Het IP-adres dat uw browser overbrengt in het kader van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van de Diensten kunt gebruiken.

U kunt zich ook afmelden voor tracking door Google Analytics met effect voor de toekomst door de add-on Google Analytics Opt-out Browser voor uw huidige webbrowser te downloaden en te installeren: (klik hier https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB).

 

Web beacons

We gebruiken web beacons (ook webbugs, pixeltags of clear GIF's genoemd) voornamelijk om verzamelde gegevens (zoals het aantal bezoekers) te verzamelen en te onderhouden, zodat we kunnen zien welke gebieden het populairst bij onze gebruikers zijn en de inhoud kunnen verbeteren en bijwerken op onze Diensten. Web beacons helpen ons ook de effectiviteit van onze online advertentie- en / of e-mailcampagnes te meten door bijvoorbeeld het aantal personen te tellen dat onze Diensten bezoekt of het aantal personen dat een e-mailbericht opent of er op reageert.

Sommige informatie die we verzamelen met web beacons kan persoonlijk identificeerbaar zijn. We combineren deze informatie niet met andere persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.

 

Welke PENTA-entiteit gebruikt cookies

Penta Hotels Worldwide GmbH is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens verstrekt aan, of verzameld door of voor, onze Diensten.