Login to your account

Mijn boekingen

Boek nu
Kunt u geen datum kiezen? Koop nu en beslis later! |
ONZE FLEXIBELE VOUCHERS
Mijn boekingen

PRIVACYBELEID

 

Recente wijzigingen aan ons privacybeleid

 

De privacy en veiligheid van uw gegeven ligt ons zeer nauw aan het hart. Wij hebben belangrijke wijzigingen aan het privacybeleid doorgevoerd die gelden voor de gegevens die u verstrekt op of na de datum die is vermeld in de “Laatst bijgewerkt”-legende hierboven. Deze wijzigingen omvatten:

  1. Gedetaillerde informatie over het soort persoonlijke gegevens en andere informatie die we over u verzamelen, hoe we dat doen en hoe we die gegevens gebruiken;
  2. Aanvullende beschrijvingen van de partijen met wie en voor welke doelen uw gegevens worden gedeeld.

Lees hieronder het volledige Privacybeleid voor meer informatie.

 

Penta Hotels Worldwide GmbH en zijn groep van bedrijven (samen, “Penta”, “we”, “onze” of ons) verplichten zich ertoe uw privacy te beschermen en willen u inlichten over de wijze waarop we informatie over u verzamelen, bekendmaken en op andere wijze gebruiken. Verwijzingen in dit Privacybeleid naar “Penta”, “we”, “ons”, of “onze” zijn verwijzingen naar de volledige entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, die meestal de entiteit is die uw persoonlijke gegevens in dit respectieve geval ontvangt. Deze entiteit wordt ook de gegevensbeheerder genoemd.

Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken in verband met de informatie die we van u verzamelen wanneer u onze websites bezoekt of elke website die naar dit Privacybeleid verwijst (de “Site”) en wanneer we met u communiceren via e-mailberichten die naar dit Privacybeleid verwijzen (samen, met inbegrip van de Site, de “Diensten” genaamd). Dit Privacybeleid beschrijft ook onze privacypraktijiken wanneer met u communiceren via offline kanalen, zoals wanneer u uw informatie verstrekt aan onze callcenters, of in persoon, of wanneer u in een van onze hotels verblijft (“Offline Diensten”).

Penta beheert de hotels voor rekening van andere hoteleigenaars (“Eigenaars”), waarbij ook de doelen middelen worden bepaald van de verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van het hotelbeheer. Wanneer er in het hotel over u informatie wordt verzameld, zoals wanneer u een reservering doet in het hotel, is Penta de verantwoordelijke beheerder van uw persoonlijke gegevens en de verwerking van uw gegevens wordt beheerst door de privacyregels van Penta zoals hierin bepaald, tenzij specifiek anders vermeld. Wanneer er wordt verwezen naar “Diensten” in dit document, wordt daarmee ook “Offline Diensten” bedoeld.

Dit Privaybeleid vormt de basis waarop we de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, verwerken, en uw keuzes met betrekking tot die gegevens.

Dit Privacybeleid sluit de websites en online diensten uit die aan een afzonderlijk privacybeleid onderhevig zijn en die niet naar dit Privacybeleid verwijzen of er deel van uitmaken.

Op andere delen van onze aanwezigheid op het web kan een ander privacybeleid van toepassing zijn, bijvoorbeeld op webpagina’s voor online aanwerving.

Ons privacybeleid kan wisselen van land tot land en aangepast zijn aan lokale praktijken en wettelijke vereisten, zodat onze procedures in dergelijke jurisdicties beperkter kunnen zijn. Wij brengen er u specifiek van op de hoogte mocht dat het geval zijn.

 

Lees het Privacybeleid zorgvuldig. Door uw persoonlijke gegevens en andere informatie te verstrekken via onze Diensten, erkent u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Als een van de voorwaarden van dit Privacybeleid voor u onaanvaardbaar is, gelieve de Diensten dan niet te gebruiken of geen persoonlijke gegevens te verstrekken.