Login to your account

Moje rezervace

Rezervovat nyní
Can’t settle on a date? Buy now, decide later! |
OUR FLEXIBLE VOUCHERS
Moje rezervace

PPREDPIS O OCHRANE OSOBNÍCH ÚDAJU

 

Nové zmeny v našem Predpisu o ochrane osobních údaju

 

Ochrana osobních údaju a bezpecnost vašich informací jsou pro nás velice duležité. Pripravili jsme zmeny v Predpisu o ochrane osobních údaju, které se týkají informací, jež poskytujete po datu uvedeném výše v rádku oznaceném „Verze“. Tyto zmeny zahrnují:

  1. Detailní informace týkající se otázky, jaké osobní údaje a další informace od vás shromaždujeme, jakým zpusobem je shromaždujeme a jak jsou tato data používána;
  2. Další typy tretích stran, s nimiž vaše data sdílíme, a za jakými úcely je sdílíme.

Pro další informace si, prosím, prectete celý níže uvedený Predpis o ochrane osobních údaju.

 

Spolecnost Penta Hotels Worldwide GmbH a další spolecnosti patrící do její skupiny (souhrnne „Penta“, prípadne „my“, „náš“) jsou zavázány k ochrane vašeho soukromí a chtejí, abyste se seznámili, jakým zpusobem shromaždujeme, získáváme a jinak používáme informace o vás. Odkazy v tomto Predpisu o ochrane osobních údaju na spolecnost „Penta“ a k plurálu „my“ jsou odkazy na subjekt odpovedný za zpracování vašich osobních údaju, což je obecne subjekt, který vaše osobní údaje v konkrétních prípadech získává. Tento subjekt je rovnež oznacován jako zpracovatel osobních údaju.

Tento Predpis o ochrane osobních údaju popisuje naše postupy pri zpracování informací, které od vás shromaždujeme, když navštívíte naše internetové stránky nebo jakékoli jiné stránky, jež odkazují na tento Predpis o ochrane osobních údaju (dále jen „stránky“), a když s vámi komunikujeme pomocí e-mailových sdelení, jež se vztahují k tomuto Predpisu o ochrane osobních údaju (vcetne „stránek“ oznacovaných jako „Služby“). Tento Predpis o ochrane osobních údaju rovnež popisuje naše postupy vtahující se k ochrane vašeho soukromí, když s vámi komunikujeme off-line, napríklad když poskytujete informace pres naše call centra nebo osobne, prípadne když se ubytujete v nekterém z našich hotelu („Off-line služby“).

Spolecnost Penta rídí hotely jménem tretích stran, tedy majitelu hotelu („Majitelu“), což zahrnuje též stanovení úcelu a prostredku urcených ke zpracování osobních údaju v souvislosti s provozem hotelu. Když je od vás v hotelu získána informace, vcetne údaju v souvislosti s rezervací pobytu v hotelu, stává se spolecnost Penta správcem vašich osobních údaju a zpracování vašich informací podléhá postupum popsaným v tomto dokumentu, pokud není výslovne uvedeno jinak. Všude, kde se v tomto dokumentu odkazuje na „Služby“, vztahují se dané pasáže ve stejné míre i na „Off-line služby“.

Tento Predpis o ochrane osobních údaju stanovuje základní pravidla pro zpracování osobních údaju, které od vás shromáždíme nebo které nám poskytnete, a prehled vašich voleb týkajících se techto údaju.

Tento Predpis o ochrane osobních údaju se nevztahuje na internetové stránky a online služby, které mají vlastní predpisy o ochrane osobních údaju a nezahrnují tento Predpis o ochrane osobních údaju odkazem na jeho znení ani jiným zpusobem.

Odlišné predpisy pro ochranu osobních údaju se mohou vztahovat k jiným cástem naší prítomnosti na internetu – napríklad k stránkám urcených k online získávání klientu.

Naše postupy související s ochranou osobních údaju se mohou lišit v ruzných zemích, v nichž pusobíme, aby odrážely místní praxi a splnovaly právní nároky, takže naše postupy mohou být v prípade podobných jurisdikcí více omezeny. V techto prípadech vás budeme vždy konkrétne informovat.

 

Prectete si, prosím, tento Predpis o ochrane osobních údaju peclive. Poskytnutím vašich osobních údaju a dalších informací skrze naše Služby souhlasíte s tím, že vaše osobní data budou zpracována v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Predpisu o ochrane osobních údaju. Jestliže je pro vás jakákoli podmínka uvedená v tomto Predpisu o ochrane osobních údaju neprijatelná, nepoužívejte, prosím, Služby a neposkytujte žádné osobní údaje.