Don't just check into a hotel, check into the neighbourhood.

Don't just check into a hotel, check into the neighbourhood.
The world's a jigsaw of culture and life. Bring your piece along. You'll fit in perfectly.

What you see is what you get, and what you get is wonderful.

PENTAHOTELY: ROZDÍL

Ve společnosti Pentahotels i přes předpokládaný značný růst zaručujeme, že se každému hotelu dostává veškeré nezbytné podpory a pozornosti ze strany ústředí a svým partnerům nabízíme tyto výhody:

- přímé zapojení hlavního vedení: konzultace a angažovanost na individuální bázi

- univerzálnost a flexibilnost: uvědomujeme si význam flexibility a ujišťujeme, že jsme dostatečně univerzální, abychom předčili očekávání

- sladění zájmů: jsme rychle rostoucí a dynamická společnost a naším závazkem je budovat vzájemně výhodné vztahy

- efektivní organizační struktura: naše jasná, transparentní struktura je zárukou otevřené a vnímavé komunikace se všemi partnery

- silná síť: rozsáhlé prodejní a marketingové zastoupení v Evropě a Asii

- odborné znalosti v oblasti rozvoje: značné znalosti v oblasti rozvoje – díky naší mateřské společnosti New World Development jsme také majiteli/developery a rozumíme potřebám a podnikatelským cílům majitelů.